A picture

Navigace

Obsah

Vzhledem k tomu, že nemáme přímo ve škole vlastní jídelnu, docházíme do jídelny při SOU na Palackého náměstí.

Žáci si u vedoucí stravování, paní Ivany Dlouhé, koupili za 120,- Kč čip, který je možno navléknout na kroužek, např. ke klíčům. Pokud čip ztratí, musí si za stejný poplatek zakoupit nový. Pokud z různých důvodů ukončí odběr obědů, vrátí čip a dostanou 120,- Kč zpět.

Na stránkách školní jídelny www.strava.cz, je možnost  nahlédnout na jídelníček.

Každý žák obdržel své přístupové jméno a heslo, pod kterým má možnost nahlédnout přímo do svých údajů a kde si může vybrat z nabídky dvou jídel.

Odhlásit oběd na druhý den je možné jen do 13.00 hod dne předcházejícího.

Pokud to nestačí, může si pro oběd přijít a bude mu dán do jídlonosiče (měl by být nerezový). Jinak oběd propadá.

UŽITEČNÉ RADY

Přístupové heslo by si měl každý žák změnit, z důvodů bezpečnosti

Pokud oběd žák platí hotově, musí vždy do konce měsíce  zaplatit zálohu za měsíc následující, jinak mu bude zamítnuto vydání oběda již 1.dne měsíce následujícího.

Veškeré dotazy vám zodpoví paní Ivana Dlouhá - vedoucí stravování přímo ve své kanceláři v budově jídelny, nebo telefonicky na čísle 311512156

AKTUÁLNÍ INFORMACE 

Každý žák musí být ke stravování přihlášen! A to žák nový i žáci, kteří se již ve školní jídelně stravovali a mají čip. Ten jim bude na základě přihlášky odblokován.

Cena obědů: 7-10 let   34,- Kč 

                  11-14 let  38,- Kč  

                     15 - let  42,- Kč

Přihláškový formulář vyzvednou rodiče  u pí.uč. Koukolové a vyplněný odnesou do jídelny, kde jim pí.Dlouhá - vedoucí stravování odblokuje čip, nebo nový čip vydá.

Veškeré informace vám podrobně vysvětlím. M.Koukolová - 311515928