A picture

Navigace

Obsah

 

Základní škola Hořovice, příspěvková organizace

 

Svatopluka Čecha 455 , 268 01 Hořovice

Tel /Fax : 311 512958

732 843 699

infospec@email.cz

info@spechorovice.cz

www.spechorovice.cz

datové schránky 3y8wzfu

IČO 70846375

 

Základní škola

Základní škola speciální

Školní družina

 

 

 

Školní jídelna

311 512156

 

2

 

1

3

4

Organizace školního roku 2023/2024

 

 

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4.září 2023

 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2024.

 

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý  2. ledna 2023. 

Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

 

Jarní prázdniny proběhnou v termínu od 11. 3. – 17. 3. 2024.

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28.března 2024, pátek 29.března 2024 je tzv. ostatním svátkem.

 

Hlavní prázdniny budou trvat od 29.června 2024 do 30. srpna 2024.

 

 

 

 

 

 


 

Škola poskytuje základní vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Vyučuje se podle vzdělávacích programů:

ŠVP ABECEDA pro život č.j.313/2007, dle RVP ZŠS díl I. a díl II.

ŠVP ABECEDA pro život č.j.0295/2018/ZSSBE pro žáky s minimální doporučenou úrovní očekávaných výstupů.

Příloha Informatika č.j. 0266/2023/ZSSBE

Vzdělávací programy jsou schváleny Pedagogickou radou školy. Podle potřeby jsou zaváděny individuálně vzdělávací plány. Po absolvování devítileté školní docházky se mohou žáci dále neomezeně vzdělávat v dalších formách středního vzdělávání.

 

Škola je příspěvková organizace zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje.

 

 

 

ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ŠKOLY

 

 

     
     
         
     
 

 

 

 

I. třída

1., 2., 3. ročník ZŠ

1.ročník SŠ

 

 

II. třída

4., 6. ročník

 

 

III. třída

5., 8. ročník

8.,9. ročník SŠ

 

 

IV. třída

7., 9. ročník

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

 

 

 

 

 

 

V. třída – oddělení ve škole

 

 

 

 

Personální obsazení školy :

 

Ředitelka školy: Mgr. Marie Chadrabová, Dis.

Výchovný poradce : Mgr. Martina Štochlová

Metodik prevence šikany : Mgr. Marie Chadrabová Dis.

Pověřenec GDPR : Václava Červenková

Koordinátor ŠVP : Petra Šilhavá, Dis.

Koordinátor EVVO : Petra Šilhavá, Dis.

 

Třídní učitelka 1.,2.,3. ročníku P.Šilhavá

Třídní učitelka 4.,6. ročníku H. Cigánková

Třídní učitelka 5.,8.,9. ročníku J. Faitová

Třídní učitelka 7.,9. ročníku M. Štochlová

Učitelka V. Červenková

Učitelka H.Holubová

Učitelka M.Koukolová

Asistentka učitelky H. Holubová

Asistentka učitelky A.Boldová

Asistentka učitelky A.Kosová

 

Úklid  Libuše Kratinová

 

 

 

Školní družina :

Vychovatelka : Markéta Koukolová

počet dětí : do počtu 14 dětí , v provozu 17,5 hodin týdně

provozní doba : pondělí až pátek ráno 6.40 - 7.40 hodin

pondělí 11.30 – 15.00

úterý 11.30 – 12.30, 14.30 – 15.00

středa 11.30 – 15.00

čtvrtek 11.30 – 15.00

pátek 11.30 – 15.00

 

 

Zájmové kroužky : Keramický a Šikovné ručičky

 

 

 

Žáci mohou využít široké nabídky organizace Města Hořovice – Domeček Hořovice, která nabízí zájmové kroužky.

 

 

 

 

Vyučování začíná v 8,00 hodin.

 

 

Pořadí hodin

Začátek vyučovací hodiny

Konec vyučovací hodiny

1. hodina

8.00

8.45

2. hodina

8.55

9.40

3. hodina

10.00

10.45

4. hodina

10.55

11.40

5. hodina

11.50

12.35

6. hodina

12.45

13.30

7. hodina

13.35

14.20

8. hodina

14.25

15.10

9. hodina

15.15

16.00

 

Polední přestávka je v délce 65 minut. Je zcela přihlíženo k základním fyziologickým potřebám žáků. Přestávky mezi 6.,7., 8. a 9 vyučovací hodinou jsou v délce 5 minut - její délka je určena s ohledem na dopravní spojení žáků do školy.

 

 

 

Třídní schůzky :

Středa

8. 11. 2023

-

15.00 hodin

Středa

11. 4. 2023

-

15.00 hodin

Konzultační hodiny : Informace o prospěchu a chování žáků poskytnou vyučující v případě potřeby po předem dohodnuté schůzce.

Konzultační hodiny výchovného poradce :Každé pondělí od 14.00 do 15.00 hodin.