A picture

Navigace

Obsah

 

Základní škola Hořovice, příspěvková organizace

 

Svatopluka Čecha 455 , 268 01 Hořovice

Tel /Fax : 311 512958

 

Základní škola

Základní škola speciální

Školní družina

pracoviště : ul. Svatopluka Čecha 455

tel.fax.: 311 512958

spec.skoly.horovice@quick.cz

www. spechorovice.cz

 

Školní jídelna

311 512156

 

 

 

Organizace školního roku 2022/2023

 

 

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2023.

 

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2022. 

 

Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

 

Jarní prázdniny proběhnou v termínu od 6. 3. – 12. 3. 2023

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023, pátek 7. dubna 2023 je tzv. ostatním svátkem.

 

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2023 do čtvrtka 31. srpna 2023.

 

 

 

 


 

Škola poskytuje základní vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Vyučuje se podle vzdělávacích programů:

ŠVP ABECEDA pro život č.j.313/2007, dle RVP ZŠS díl I. a díl II.

ŠVP ABECEDA pro život č.j.0295/2018/ZSSBE pro žáky s minimální doporučenou úrovní očekávaných výstupů.

Vzdělávací programy jsou schváleny Pedagogickou radou školy. Podle potřeby jsou zaváděny individuálně vzdělávací plány. Po absolvování devítileté školní docházky se mohou žáci dále neomezeně vzdělávat v dalších formách středního vzdělávání.

 

Škola je příspěvková organizace zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje.

 

 

 

ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ŠKOLY

 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

 

 

 

 

 

 

 

I. třída

3., 7., 8. ročník

 

 

IV. třída

10. ročník

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

 

 

 

 

I. třída

1., 2., 3. ročník

 

 

II. třída

4., 6. ročník

 

 

III. třída

5., 7. ročník

 

 

IV. třída

8., 9. ročník

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

 

 

 

 

 

 

V. třída – oddělení ve škole

 

 

 

 

Personální obsazení školy :

 

Pověřena vedením školy: Mgr. Marie Chadrabová, Dis.

Výchovný poradce : Mgr. Martina Štochlová

Metodik prevence šikany : Mgr. Helena Veselá

Pověřenec GDPR : Václava Červenková

Koordinátor ŠVP : Petra Šilhavá, Dis.

Koordinátor EVVO : Věra Anežka Vondrášková, Dis.

 

Třídní učitelka 1.,2.,3.,7.,8. ročníku  Alena Beldová

Třídní učitelka 4.,6. ročníku Petra Šilhavá Dis.

Třídní učitelka 5.,7. ročníku Mgr.Helena Veselá

Třídní učitelka 8.,9.,10. ročníku Mgr.Martina Štochlová

Učitelka Jitka Faitová

Učitelka Jitka Palková

Učitelka Václava Červenková

 

Asistentka učitelky Hana Holubová

Asistentka učitelky Věra Anežka Vondrášková

 

 

Úklid Marie Kratochvílová a Libuše Kratinová

 

 

 

 

 

Školní družina :

Vychovatelka : Markéta Koukolová

počet dětí : do počtu 14 dětí , v provozu 16,5 hodin týdně

provozní doba : pondělí až pátek ráno 6.40 - 7.40 hodin

pondělí 12.30 – 15.00

úterý 11.30 – 12.30, 14.30 – 15.00

středa 12.30 – 15.00

čtvrtek 11.30 – 15.00

pátek 12.30 – 15.00

 

 

Zájmové kroužky :

 

V letošním školním roce 2022/2023 budou realizované kroužky: Doučovací, Keramika, Logopedie

 

Žáci mohou využít široké nabídky organizace Města Hořovice – Domeček Hořovice, která nabízí zájmové kroužky.

 

 

 

 

Vyučování začíná v 8,00 hodin.

 

 

Pořadí hodin

Začátek vyučovací hodiny

Konec vyučovací hodiny

1. hodina

8.00

8.45

2. hodina

8.55

9.40

3. hodina

10.00

10.45

4. hodina

10.55

11.40

5. hodina

11.50

12.35

6. hodina

12.45

13.30

7. hodina

13.35

14.20

8. hodina

14.25

15.10

9. hodina

15.15

16.00

 

Polední přestávka je v délce 65 minut. Je zcela přihlíženo k základním fyziologickým potřebám žáků. Přestávky mezi 6.,7., 8. a 9 vyučovací hodinou jsou v délce 5 minut - její délka je určena s ohledem na dopravní spojení žáků do školy.

 

 

 

Třídní schůzky :

Středa

9. 11. 2022

-

15.00 hodin

Středa

19. 4. 2023

-

15.00 hodin

 

 

 

Konzultační hodiny : Informace o prospěchu a chování žáků poskytnou vyučující v případě potřeby po předem dohodnuté schůzce.