A picture

Navigace

Obsah

ZRUŠENÍ POUŽÍVÁNÍ ROUŠEK VE ŠKOLÁCH

Od 14. 3. 2022 se ruší se povinnost nosit ochranný prostředek (roušky) ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení.

(Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb. )


Mgr. Martina Štochlová

ředitelka školy

 

OD 19.2.2022 - ZRUŠENÍ POVINNÉHO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH A POVINNÉHO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Škola nemá:

  • povinnost informovat KHS o pozitivním testu dítěte/žáka/studenta/zaměstnance
  • školy již neposkytují KHS seznamy dětí/žáků/studentů/zaměstnanců, kteří byli určení jako rizikový kontakt

 

Nadále platí, že žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy.

  • V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy takové dítě oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst.3 zákona č. 258/2000 Sb.)
  • škola kontaktuje zákonné zástupce, aby si žáka vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění.

Stále platí opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu (respirátor, rouška - ne látková): a to ve společných prostorách - WC, chodby, školní jídelna.

 

 

Ocranný prostředek nemusí mít:

  1. Žáci, pokud jsou usazeni ve třídě
  2. Pedagogický pracovník při poskytování vzdělávání, který byl očkován proti onemocnění covid - 19 a od dokončeného očkovacího schématu
  3. Děti, žáci a studenti v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv a hra na dechové nástroje)
  4. Pedagogický pracovník nebo akademický pracovník v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru

 

 

(https://www.mzcr/wp-content/uploads/2022/01Zmena-nekterych-mimoradnych-opatreni-v-souvislosti-ze-zmenou-doby-platnosti-ockovani-proti-nemoci-covid-19-s-ucinnosti-od-15-2-2022.pdf)

 

 

Mgr.Martina Štochlová

ředitelka školy

Dezinfekce rukou

Preventivní antigenní

testování a trasování ve školách

od ledna 2022

Vážení rodiče, od ledna pokračuje preventivní antigenní testování ve školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí

a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných,

tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo

nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let, nosí respirátor.

Seznam odběrových míst PCR testů najdete na: https://crs.uzis.cz

Co dělat, pokud má vaše dítě pozitivní antigenní test?

Pokud vyjde vašemu dítěti antigenní test pozitivní, není třeba kvůli žádance kontaktovat praktického lékaře. Škola vás bude informovat,

jakým způsobem bude vašemu dítěti vystavena žádanka. Existují dvě možnosti:

Dostanete SMS zprávu s číslem eŽádanky.

Po obdržení této zprávy půjdete

na libovolné odběrové místo, které

provádí PCR testy na základě žádanky.

U některých míst je třeba nejdříve

rezervovat termín.

Co dělat, pokud je výsledek PCR testu pozitivní?

Pokud je výsledek PCR testu vašeho dítěte pozitivní, kontaktujte praktického lékaře pro děti a dorost. Následně vás bude

kontaktovat krajská hygienická stanice nebo budete vyzváni k sebetrasování.

Nově platí povinnost nahlásit škole pozitivní výsledek PCR testu vašeho dítěte, ať už se jedná

o testování ve škole nebo například nákazu v rámci rodiny.

Co se stane, když vyjde spolužákovi pozitivní antigenní test?

Pokud se tak stane během pondělního testování, pozitivní dítě se již nezúčastní výuky. Ostatní ve škole zůstávají.

Pokud je některý z žáků pozitivní v rámci čtvrtečního antigenního testování, nastupuje celá třída tzv. režim test-to-stay. To znamená, že každý den podstoupí všichni

spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR testu. Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová

opatření – nošení roušky u žáků mladších 15 let, nošení respirátoru u starších 15 let, oddělená toaleta, při jídle rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních a děti jsou

oddělené od dalších žáků.

Co bude následovat, když se vaše dítě potká ve škole

s pozitivním na covid-19?

Vaše dítě se může ve škole potkat s žákem, kterému vyšel pozitivní výsledek PCR testu. Pokud škola předá všechny potřebné informace

krajské hygienické stanici, dostanete SMS zprávu, která bude obsahovat číslo eŽádanky, nařízení karantény a instrukce k PCR testu.

Už není třeba sebetrasování, ani neočekávejte telefonát z trasovacího centra.

Pokud se něco nepovede nebo byl kontakt mimo školu, dostanete SMS zprávu s výzvou k sebetrasování.

V takovém případě prosíme, využijte možnost sebetrasování, významně tím urychlíte celý proces.

Pokud je výsledek PCR testu negativní

vaše dítě se vrací do běžné výuky.

Dítě dostane od školy písemné potvrzení o pozitivním výsledku

antigenního testu. Toto potvrzení donesete na libovolné odběrové

místo, které provádí PCR testy na základě žádanky. U některých

míst je třeba nejdříve rezervovat termín. Potvrzení, které

obdržíte od školy, není certifikátem použitelným pro přístup ke

službám a akcím nebo pro cestování.