A picture

Navigace

Obsah

GDPR

Základní škola Hořovice, příspěvková organizace, Svatopluka Čecha 455 jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje při vedení dokumentace školy. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 3y8wzfu, emailem na adrese: spec.skoly.horovice@quick.cz nebo poštou na adrese Základní škola Hořovice, příspěvková organizace, Sv. Čecha 455, 268 01 Hořovice. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Václava Červenková, tel. č. 311512958,

email: spec.skoly.horovice@email.cz